martedì 21 febbraio 2012

Io vulesse truvà pace

Io vulesse truvà pace;
ma na pace senza morte.
Una, mmiez'a tanta porte,
s'arapesse pé campà!

S'arapesse na matina,
na matin' 'e primmavera,
e arrivasse fin' 'a sera
senza dì: «nzerràte llà!»

Senza sentere cchiù a ggente
ca te dice: «io faccio..., io dico»,
senza sentere l'amico
ca te vene a cunziglià.

Senza senter' 'a famiglia
ca te dice: «Ma ch' 'e fatto?»
Senza scennere cchiù a patto
c' 'a cuscienza e 'a dignità.

Senza leggere 'o giurnale...
'a nutizia impressionante,
ch' è nu guaio pé tutte quante
e nun tiene che ce fà.

Senza sentere 'o duttore
ca te spiega a malatia...
'a ricetta in farmacia...
l'onorario ch' 'e 'a pavà.

Senza sentere stu core
ca te parla 'e Cuncettina,
Nina, Brigida, Nannina...
Chesta sì... Chell'ata no.

Pecché, insomma, si vuò pace
e nun sentere cchiù niente,
'e 'a sperà ca sulamente
ven' 'a morte a te piglià?

Io vulesse truvà pace
ma na pace senza morte.
Una, mmiez' a tanta porte
s'arapesse pé campà!

S'arapesse na matina,
na matina 'e primmavera...
E arrivasse fin' 'a sera
senza dì: «nzerràte llà!»
[1948]

Da Le poesie di Eduardo (pagg. 70-71), Einaudi


Interpretata da Eduardo
Interpretata da Pupella Maggio